Montserrat. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Montserrat. Ustrój polityczny.
Montserrat jest terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Konstytucja z 1989 zapewnia ludności prawo do samostanowienia. Na czele władz stoi mianowany przez monarchę brytyjskiego gubernator, który zarządza terytorium przy pomocy Rady Wykonawczej. Należą do niego sprawy obrony, bezpieczeństwa wewnętrznego i zagraniczne. Władzę ustawodawczą w sprawach lokalnych sprawuje do 9-osobowej Rada Ustawodawcza, wybierana na 5-letnią kadencję.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia