Montania
 
Encyklopedia PWN
Montania, La Montaña,
kraina geogr. w Peru, obejmująca wschodnie przedgórza południowej części Andów Północnych;
pow. ok. 600 tys. km2, wys. od ok. 1500 m na zachodzie do ok. 400 m na północnym wschodzie; zbud. z przykrytych aluwiami utworów trzeciorzędowych, spod których na zachodzie wynurzają się mezozoiczne i paleozoiczne grzbiety górskie; odwadniana przez liczne dopływy Amazonki (Purus, Juruá); klimat równikowy wybitnie wilgotny; średnie temp. 24–27°C; deszcze całoroczne z sumą opadów 2000–3000 mm; w ciągu roku ponad 140 dni z burzami; gęste, wiecznie zielone lasy (selwa); słabo zagospodarowana; wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego; zbiór lateksu; pozyskiwanie drewna (mahoń, heban, cedr amer., balsa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia