Moncloa
 
Encyklopedia PWN
Moncloa
[monklọa],
zespół budynków rządowych w Madrycie, w tym pałac, będący siedzibą premiera.
W X 1977 miejsce zawarcia porozumień, tzw. paktów z M., między rządem a reprezentowanymi w Kortezach partiami polit.; doszło do nich w wyniku prowadzenia od 1976 przez rząd A. Suáreza Gonzáleza polityki zakulisowych uzgodnień z gł. siłami polit. i społ. w kraju. W sytuacji wzrostu inflacji i bezrobocia oraz recesji gosp. zgodzono się na niepodnoszenie płac realnych i ograniczenie wydatków budżetowych; przyjęto zasadę, że kwestie płac i rynku pracy będą uzgadniane przez rząd, pracodawców i związki zawodowe; rząd zobowiązywał się do dokonania reformy podatkowej, wprowadzającej progresywny podatek dochodowy i podatek od majątku, do podwyższenia emerytur i zasiłków dla bezrobotnych, wzrostu wydatków na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu; uzgodniono też m.in. stworzenie 700 tys. miejsc w bezpłatnym szkolnictwie publicznym, ograniczenie rządowej kontroli nad radiem i telewizją, depenalizację cudzołóstwa, ograniczenie uprawnień policji i rozszerzenie praw aresztowanych. Pakty z M. uregulowały w sposób kompromisowy niektóre sporne kwestie społ. i przyczyniły się do uspokojenia nastrojów, a przez to ułatwiły wynegocjowanie 1978 konstytucji; przyczyniły się też do wyprowadzenia hiszp. gospodarki z kryzysu. Stworzyły wzorzec dla wielu porozumień (dotyczących praw pracowników, polityki gosp., zatrudnienia i in.) podpisywanych 1979–86 przez siły polit., związki zawodowe i pracodawców.
Jan Ciechanowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia