Mołdawia
 
Mołdawia
1812
rosyjska aneksja Besarabii
po 1865
nasilenie rusyfikacji Besarabii
24 I 1918
proklamowanie niepodległości przez Radę Krajową
7 V 1918
bukareszteński traktat pokojowy
1920
zajęcie przez Armię Czerwoną ziem na lewym brzegu Dniestru
12 X 1924
utworzenie Mołdawskiej ASRR
2 VIII 1940
utworzenie Mołdawskiej SRR
1941
przyłączenie Mołdawii do Rumunii
VIII 1944
zajęta przez Armię Czerwoną
VI 1990
ogłoszenie suwerenności Mołdawskiej SRR
1990
powstanie Republiki Naddniestrzańskiej
27 VIII 1991
proklamacja niepodległości
21 XII 1991
podpisanie układu o WNP
2001–10
rządy komunistów
2010–11
kryzys prezydencki
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia