Mohyła Piotr
 
Encyklopedia PWN
Mohyła, Mohiła, Piotr, święty, ur. 31 XII 1596, Mołdawia, zm. 11 I 1647, Kijów,
metropolita kijowski, halicki i całej Rusi; syn hospodara wołoskiego i mołdawskiego, Szymona, spokrewniony z rodami magnackimi w Polsce.
Po studiach zagranicznych służył w wojsku polskim, odznaczył się w bitwie pod Chocimiem, a następnie wstąpił do Ławry Peczerskiej w Kijowie; 1627 został jej archimandrytą, 1632 metropolitą Kijowa; dbał o rozwój oświaty na Ukrainie, 1631 założył Kolegium (późniejsza Akademia Mohylańska, przekształcona następnie w Kijowską Akademię Duchowną), wzorowane na wyższych szkołach zachodnich i zapewnił mu przywileje króla Władysława IV Wazy, popierał rozwój drukarstwa; w wielu utworach polemicznych zwalczał unię brzeską 1596, był jednak związany z Polską i kulturą łacińską; autor ekumenicznie ujętego wykładu teologii prawosławnej Zebranie krótkiej nauki o artykułach wiary prawosławnej katolickiej chrześcijańskiej (1645).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia