Moeris
 
Encyklopedia PWN
Moeris,
gr. nazwa dużego zbiornika wodnego w Egipcie, jaki wg przekazów pisarzy klas. (m.in. Herodota, Diodora Sycylijskiego) znajdował się na terenie oazy Fajum;
w nauce od pocz. XIX w. przeważała teoria, że M. należy identyfikować z jez. Karun, położonym na obszarze depresji w północnej części Fajum; nowe badania (lata 80. XX w.) przywróciły tezę, że M. było zbiornikiem retencyjnym zbudowanym w czasach XII dyn. przez Sesostrisa II (ok. 1882–1872 p.n.e.) w centralnej części Fajum, dokąd wodę doprowadzała odnoga Nilu, Bahr Jusuf.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia