Modigliani Franco
 
Encyklopedia PWN
Modigliani
[modiljạni]
Franco Wymowa, ur. 18 VI 1918, Rzym, zm. 25 IX 2003, Cambridge (stan Massachusetts),
ekonomista amerykańskiego, pochodzenia włoskiego;
1949–52 profesor w uniwersytecie Illinois, 1952–62 Instytutu Technologicznego w Carnegie (obecne Carnegie-Mellon University w Pittsburghu), od 1962 — Instytutu Technologicznego Massachusetts w Cambridge; zajmował się problematyką konsumpcji i teorią finansów; dokonał pionierskich analiz oszczędności i rynków finansowych; wraz z C.C. Holtem stworzył nowe funkcje produkcji i kosztów przedsiębiorstwa przemysłowego, sformułował teorię transmisji fluktuacji popytu; na początku lat 70. wspólnie z H. Askarim zaprojektował reformę światowego systemu finansowego; za jedno z głównych zadań ekonomistów uznał analizę kosztów wzrostu gospodarczego; główne prace: Firm Cost Structures and the Dynamic Responses of Inventories, Production, Work Force and Orders to Sales Fluctuations (współautor C.C. Holt, 1962), The Reform of International Payments System (współautor H. Askari, w „Essays in International Finance” 1971 nr 89), The Collected Papers of Franco Modigliani (1980); 1985 otrzymał Nagrodę Nobla za pionierskie prace w dziedzinie analizy oszczędności i rynków finansowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia