Mjanma
 
Mjanma
IX w. p.n.e.
legendarne początki państwowości
I tysiąclecie p.n.e.–I tysiąclecie n.e.
państwa ludów Mon, Pju i Arakańczyków
1044
królestwo Pagan
1278
najazd Mongołów
XVI w.
ponowne zjednoczenie
1752–1885
dynastia Konbaung
1824–1885
podbój brytyjski
1942–1945
okupacja japońska
1947
niepodległość
1962
początek rządów dyktatorskich
2010 i 2011
Wybory parlamentarne i rozwiązanie junty wojskowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia