Missiuro Włodzimierz Jan
 
Encyklopedia PWN
Missiuro Włodzimierz Jan, ur. 28 XII 1892, Witebsk, zm. 11 IV 1967, Warszawa,
lekarz fizjolog;
od 1946 profesor Uniw. Łódz., od 1947 — Uniwersytetu Warszawskiego, od 1950 — Akad. Med. w Warszawie; od 1951 czł. TNW; organizator i od 1953 dyr. Inst. Nauk. Kultury Fiz.; od 1962 kier. Zakładu Fizjologii Pracy PAN w Warszawie; współzał. (1937) Pol. Tow. Medycyny Sport.; prace z fizjologii sportu, lotnictwa i pracy; Wybrane zagadnienia fizjologii pracy (1965).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia