Minina
 
Encyklopedia PWN
Minina,
rz., lewy dopływ Wieprza, płynie przez Wysoczyznę Lubartowską, w woj. lubelskim;
dł. 44,1 km, pow. dorzecza 421 km2; źródłowe strugi u stóp północnej krawędzi Wyż. Lubelskiej, na wschód od Garbowa, na wys. ok. 203 m; początkowo płynie prawie równolegle do lessowej, północnej krawędzi wyżyny, w starej dolinie M., którą odpływały wody lodowcowe; następnie przełamuje się ku północy przez strefę pagórków wysoczyznowych, po czym wpływa w kolejną pradolinę; kompleks stawów rybnych w rejonie w. Samoklęski i Rawy oraz w Wólce Michowskiej i Węgielcach; między Osówką a Samoklęskami, nad pr. brzegiem rzeki rozległe Lasy Kozłowieckie (Kozłowiecki Park Krajobrazowy); ujście na wys. 126 m, w bagnistej Pradolinie Wieprza, we w. Węgielce; średni spadek rzeki 2‰; gł. dopływy: Krzywa Rzeka, Ciemięga (pr.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia