Millikana doświadczenie
 
Encyklopedia PWN
Millikana doświadczenie,
doświadczenie, które posłużyło do wyznaczenia wartości elementarnego ładunku elektrycznego;
w doświadczeniu tym, wykonanym 1909, R.A. Millikan mierzył zmianę ładunku elektr. kropelek oleju spadających w polu grawitacyjnym przy włączonym i wyłączonym polu elektr. (zmiana ładunku kropelek następowała w wyniku wychwytu jonów z powietrza lub działania promieniowania rentgenowskiego albo promieniowaniem γ) i zaobserwował, że zmiana ta jest zawsze całkowitą wielokrotnością pewnego ładunku, określonego jako elementarny; pierwsze opublikowane wartości ładunku elementarnego otrzymane tą metodą wynosiły 1,33 · 10–19 C (wyznaczona 1910) i (1,592±0,0017) · 10–19C (wyznaczona 1914); dla porównania wartość ładunku elementarnego otrzymana 2000 innymi, dokładniejszymi metodami, wynosi 1,602176... · 10–19C. W 2. poł. XX w. metodę Millikana wykorzystywano przy poszukiwaniu swobodnych kwarków o ułamkowych wartościach ładunku elementarnego.
Bibliografia
D.L. Anderson Odkrycie elektronu, Warszawa 1966.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia