Miller Leszek
 
Encyklopedia PWN
Miller Leszek, ur. 3 VII 1946, Żyrardów,
polityk;
1986–89 I sekr. Kom. Wojew. PZPR w Skierniewicach; 1988–90 sekr. KC i 1989–90 czł. Biura Polit. KC PZPR; 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu (strona rządowa); współzał. SdRP (1990–93 sekr. generalny, 1993–97 wiceprzewodniczący, 1997–99 przewodniczący);1999–2004 i od 2011 przewodniczący SLD; 1991–2005 i 2011–15 poseł na sejm; 1997–2001 i 2011–15 przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD; 1993–96 min. pracy i polityki socjalnej; 1996 min.-szef Urzędu Rady Ministrów; 1997 min. spraw wewn. i administracji; 2001–2004 premier i 2002–04 przewodniczący Nar. Rady Integracji Eur.; XII 2002 podpisał porozumienie z UE o zakończeniu przez Polskę negocjacji, a IV 2003 — układ akcesyjny Polski do UE; zał. i przewodn. (2008–10) Pol. Lewicy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia