Mikronezja. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Mikronezji, Federacja. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1979 Mikronezja jest republiką związkową swobodnie stowarzyszoną z USA, które odpowiadają za politykę zagraniczną i obronną. Głową państwa i premierem rządu jest prezydent, wybierany przez parlament na 4 lata. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament (14 członków) wybierany w wyborach powszechnych, władzę wykonawczą — rząd mianowany przez prezydenta. Każdy z 4 stanów ma własną władzę ustawodawczą i wykonawczą. Brak partii politycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia