„Miesięcznik Literacki i Artystyczny”
 
Encyklopedia PWN
„Miesięcznik Literacki i Artystyczny”,
czasopismo kult.-lit., wyd. 1911 w Krakowie;
wydawca A. Ripper, redaktor J.H. Retinger; poświęcony literaturze, zwłaszcza modernist., i sztuce; utwory pol., przekł. z literatur obcych, przeglądy czasopism zagranicznych, sprawozdania z pol. wydarzeń muz. i teatr.; wysoki poziom graficzny (K. Sichulski, L. Wyczółkowski, S. Wyspiański).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia