Międzynarodowy Urząd Nansenowski do spraw Uchodźców
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowy Urząd Nansenowski do spraw Uchodźców, ang. Nansen International Office for Refugees,
agenda Ligi Narodów
zał. 1931 w celu kontynuowania pracy F. Nansena; jej celem było rozwiązanie problemu uchodźców w ciągu 8 lat; 1933 w wyniku wzrostu liczby uchodźców z Niemiec na skutek narastającego tam nazizmu, powołano w Londynie oddzielne biuro ds. uchodźców z tego kraju; w trakcie ośmioletniej działalności urząd znacznie zredukował liczbę uchodźców z 1 000 000 do 500 000; jego działanie polegało na adm. i materialnej pomocy uchodźcom, udzielaniu pożyczek, zdobywaniu pozwoleń na pracę i prawa pobytu, ochronie przed wydaleniem; 1938 Międzynar. Urząd Nansenowski otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za jego wkład w rozwiązywanie problemu uchodźców i szerzenie ogólnoświat. humanitaryzmu; 1939 powołano Office of the High Commissioner for All Refugees pod patronatem Ligi Narodów (ob. Office of the United Nations High Commissioner for Refugees — Urząd Wysokiego Komisarza ONZ Do Spraw Uchodźców), który kontynuował pracę M.U.N.D.S.U.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia