Międzynarodowy Ruch „Lekarze Przeciwko Wojnie Jądrowej”
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowy Ruch „Lekarze Przeciwko Wojnie Jądrowej”, ang. International Physicians For The Prevention Of Nuclear War (IPPNW),
związek narodowych organizacji lekarzy, których celem jest działanie przeciwko zagrożeniu wojną nuklearną;
reprezentuje ok. 200 000 lekarzy z 55 krajów; zał. 1980 w Genewie z inicjatywy dwóch kardiologów: Bernarda Lowna z Harvard School of Public Health i Jewgienija Czazowa z Inst. Kardiologicznego w Rosji, podczas spotkania sześciu lekarzy amer. i ros., na którym wyznaczono cele związku; zadaniem IPPNW jest zwrócenie świat. uwagi na med. konsekwencje wojny nuklearnej, zapobieganie wojnie jądr., ochrona życia i zdrowia, zapewnienie swobodnego przepływu informacji w razie zagrożenia, podejmowanie działań przeciwko wojnie bez angażowania się w racje polit. poszczególnych krajów; siedzibą IPPNW jest Boston, eur. przedstawicielstwo znajduje się w Londynie; od 1981 odbywają się co roku świat. kongresy IPPNW; IPPNW współpracuje z ONZ i WHO nad projektami dotyczącymi ochrony zdrowia na świecie i ograniczenia wyścigu zbrojeń; sponsoruje kampanie edukacyjne, prowadzi badania nad med., psychol. i biosferycznymi konsekwencjami wojny nuklearnej; 1985 IPPNW otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia