Międzynarodowy Instytut Teatralny
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowy Instytut Teatralny, ang. International Theatre Institute (ITI), fr. Institut International du Théâtre,
organizacja zał. 1948 na kongresie w Pradze, działająca pod auspicjami UNESCO;
jest organizacją działającą pod auspicjami UNESCO; zrzesza ponad 60 nar. ośr.; Kongres delegatów tych ośr., zwoływany co 2 lata w różnych stolicach świata, jest najwyższą władzą Instytutu; Sekretariat znajduje się w Paryżu; celem ITI jest rozwijanie kontaktów międzynar. w dziedzinie sztuki teatru, wymiana doświadczeń teatr. między twórcami, inicjowanie i popieranie badań w zakresie teatru poprzez organizowanie konferencji, sesji i odczytów poświęconych najważniejszym problemom współcz. teatru (m.in. do 1970 ITI wydawał kwartalnik „Le Théâtre dans le Monde”), udziela stypendiów, patronuje festiwalowi Teatru Narodów (fr. Théâtre des Nations) oraz corocznym obchodom Międzynar. Dnia Teatru. Polska jest współzał. ITI; pol. ośr. Instytutu z siedzibą w Warszawie powstał 1958; prezesi: 1955–70 B. Korzeniewski (następnie do 1992 pełnił tę funkcję honorowo), 1970–96 J. Warmiński (1979–85 także przewodniczący Kom. Wykonawczego ITI), od 1997 B. Hussakowski; wydaje własne pismo „Le Théâtre en Pologne” / „The Theatre in Poland”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia