Międzynarodówka Socjalistyczna
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodówka Socjalistyczna, ang. Socialist International (SI),
międzynar. organizacja partii socjalist. i socjaldemokr., utworzona 1951 we Frankfurcie n. Menem;
powstała w wyniku przekształcenia Kom. Międzynar. Konferencji Socjalist. (COMISCO), istniejącego od 1947; kontynuuje działalność II Międzynarodówki i Socjalist. Międzynarodówki Robotniczej; opowiada się za koncepcją socjalizmu demokr. (ustrój demokr., prywatna własność z państw. programowaniem gospodarki, solidarność społ. oraz harmonizowanie grupowych i jednostkowych interesów); należy do niej ok. 100 partii polit., m.in. bryt. Partia Pracy, Socjaldemokr. Partia Niemiec, Sekcja Francuska Międzynarodówki Robotniczej, Wł. Partia Socjalist., Hiszp. Socjalist. Partia Robotnicza, Szwedz. Socjaldemokr. Partia Robotnicza, Socjalist. Partia Pracy Austrii, Izrael. Partia Pracy, kanad. Nowa Partia Demokr., Socjalist. Partia Senegalu, Pakistańska Partia Lud.; władze Międzynarodówki tworzą: Kongres (odbywa się co 2 lata), Biuro, Rada i Sekretariat (w Londynie); kolejni przewodniczący Międzynarodówki Socjalistycznej: M. Philips, A. Andersen, E. Ollenhauer, B. Pittermman, W. Brandt; organ prasowy: kwartalnik „Socialist Affairs” (do 1970 „The Socialist International Information”); organizacje stowarzyszone, m.in. Socjalist. Międzynarodówka Kobiet (SIW) i Międzynar. Unia Młodzieży Socjalist. (IUSY); z Międzynarodówką Socjalistyczną współdziała Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych (ICFTU).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia