Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów, ang. International Association of Universities (IAU),
organizacja
zał. 1950, z siedzibą w Paryżu, afiliowana przy UNESCO; celem jest koordynacja międzynar. współpracy uniwersytetów i in. wyższych uczelni ze wszystkich krajów członkowskich ONZ; zrzesza ponad 650 uniwersytetów i instytucji szkolnictwa wyższego ze 150 krajów; na czele Stowarzyszenia stoi prezes i sekr. generalny oraz Zarząd wybierany co 6 lat przez Zgromadzenie Ogólne delegatów; kierują oni pracami biura współpracy, wymiany i badań nauk. uniwersytetów i organizacji uniwersyteckich poszczególnych krajów; gł. publikacje: „IAU Newsletter” (dwumiesięcznik), „Higher Education Policy” (kwartalnik), „International Handbook of Universities” (dwurocznik).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia