Międzynarodowa Unia Radioamatorska
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Unia Radioamatorska, do 1992 Międzynarodowy Związek Krótkofalowców, fr. International Amateur Radio Union (IARU),
organizacja międzynar., zał. 1925 w Paryżu; jej celem jest ochrona, popieranie i rozwój ruchu krótkofalarskiego (krótkofalarstwo);
zrzesza krajowe stowarzyszenia radioamatorów (150 w 2001); od 1928 reprezentantem Polski w IARU był Lwowski Klub Krótkofalowców, od 1931 — Pol. Związek Krótkofalowców.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia