Międzynarodowa Organizacja Morska
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Organizacja Morska, ang. International Maritime Organization Wymowa(IMO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, powołana 1948;
rozpoczęła działalność 1958; do 1968 jako Międzyrządowa Mor. Organizacja Doradcza (ang. Intergovernmental Maritime Consultative Organization, IMCO); gł. celem jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi i sprawności nawigacji, kontrola zanieczyszczania morza przez statki oraz przygotowanie konwencji międzynar. dotyczących współpracy państw w zakresie techn. zagadnień transportu mor.; liczy 174 państwa (2020), w tym Polska (od 1960); siedziba w Londynie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia