Międzynarodowa Izba Handlowa
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Izba Handlowa, ang. International Chamber of Commerce Wymowa(ICC Wymowa),
organizacja założona 1920, z siedzibą w Paryżu,
jej celem jest usprawnianie współpracy w dziedzinie obrotu międzynarodowego między izbami handlowymi poszczególnych krajów; ICC przedstawia rządom i międzynarodowym organizacjom swoje stanowisko w sprawach najważniejszych problemów gospodarczych świata, np. liberalizacji wymiany handlowej, oraz opracowuje zbiory zwyczajów handlowych i dąży do ujednolicenia technik handlu (np. Jednolite reguły dotyczące gwarancji kontraktowych, Incoterms); prowadzi też arbitraż; członkami ICC, oprócz izb handlowych poszczególnych krajów, są również organizacje i zrzeszenia kupieckie, finansowe oraz transportowe; najwyższym organem ICC jest Kongres.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia