Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych (MFZZ), ang. International Federation of Trade Unions (IFTU), fr. Fédération Syndicale Internationale (FSI), niem. Internationale Gewerkschaftsbund (IGB), pot. Międzynarodówka Amsterdamska,
międzynar. centrala związków zawodowych, zał. 1919 w Amsterdamie;
wysuwała żądania: skrócenia czasu pracy i podwyższenia płac pracowników najemnych; popierała wspólne, ponadpaństw. akcje związków zaw.; skupiała ok. 30 krajowych central związkowych, m.in. Amer. Federację Pracy (AFL), fr. Powszechną Konfederację Pracy (CGT), Powszechną Federację Niem. Związków Zaw. (ADGB), Federację Szwedz. Związków Zaw. (LO), zrzeszające ok. 15 mln czł. (1923); MFZZ współpracowała z Socjalistyczną Międzynarodówką Robotniczą; w okresie II wojny światowej zaprzestała działalności, 1945 rozwiązana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia