Miciński Bolesław
 
Encyklopedia PWN
Miciński Bolesław, ur. 23 IV 1911, Mokra (Podole), zm. 30 V 1943, Laffrey k. Grenoble,
filozof, eseista, poeta;
1932–34 związany z pismem „Zet”, od 1935 z „Prosto z mostu” (1938 zerwał współpracę z powodu faszyzacji pisma); od 1939 we Francji; autor esejów filoz., w których dominuje problematyka osobowości (wpływ freudyzmu, potem katol. personalizmu), rozwijana w analitycznych portretach postaci lit. i hist. (Podróże do piekieł 1937, Portret Kanta i trzy eseje o wojnie, Rzym 1947); refleksję filoz. ujmował jako rodzaj przeżycia osobistego i wizji zbliżonej do sztuki; wiersze filoz.-rel.; Pisma. Eseje, artykuły, listy (1970).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia