Meyerhold Wsiewołod E.
 
Encyklopedia PWN
Meyerhold, Mejerchold, Wsiewołod E., ur. 9 II 1874, Penza, zm. 2 II 1940, Moskwa,
ros. aktor, reżyser i reformator teatru.
1898–1902 aktor Teatru Artystycznego w Moskwie (Trieplew — Mewa A. Czechowa, Iwan Groźny — Śmierć Iwana Groźnego A. Tołstoja); 1902–03 i 1906 kier. Tow. Nowego Dramatu grającego na prowincji, 1906–18 reż. teatrów w Petersburgu (teatr W. Komisarżewskiej, Teatr Aleksandryjski, Teatr Maryjski), gdzie wystawiał m.in. sztuki symbolistów (M. Maeterlincka, A. Błoka, H. Ibsena) oraz opery (R. Wagnera, Ch.W. Glucka, R. Straussa); 1920–21 kier. oddziału teatr. Lud. Komisariatu Oświaty oraz przywódca rewolucyjnego frontu teatr., zw. Październikiem Teatralnym. Od 1920 kierował zał. przez siebie Teatrem Rosyjskiej FSRR I (od 1923 pod nazwą Teatr im. W. Meyerholda), w którym wystawił m.in. Rogacza wspaniałego F. Crommelyncka (1922), Las A. Ostrowskiego (1924), Rewizora N. Gogola (1926), Pluskwę (1929) i Łaźnię (1930) W. Majakowskiego; 1938 teatr zamknięto, a jego twórcę pod fałszywymi zarzutami aresztowano (1939) i rozstrzelano (1940). Czołowy przedstawiciel rewolucyjnego nurtu w teatrze ros.; zmieniając często kierunek poszukiwań estetycznych (teatr umowny, teatr widowiskowy, teatr konstruktywistyczny) preferował gł. teatr publicyst., podejmował także próby nowego scenicznego odczytania klas. dramaturgii rosyjskiej.
Bibliografia
Spotkania z Meyerholdem. Wybór wspomnień, oprac. J. Koenig, Warszawa 1981.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia