Maurycy Saski
 
Encyklopedia PWN
1711 brał udział wraz z ojcem w wyprawie na Pomorze, 1717 uczestniczył w wojnie z Turcją; od 1720 w armii fr.; 1726 obrany księciem Kurlandii, zmuszony do rezygnacji pod naciskiem sejmu pol. i Rosji; w czasie austr. wojny sukcesyjnej na czele armii fr. w Czechach (1741 zdobycie Pragi); od 1744 nacz. dowódca wojsk fr. we Flandrii, gdzie się wsławił zwycięstwami pod Fontency (1745), Rocourt (1746) i Lawfeld (1747).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia