Mauritius. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Mauritius. Gospodarka.
Produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 11,2 tys. dolarów USA (2007). Rolnictwo dostarcza 4,8% wartości PKB, przemysł 25%, usługi 70,1% (2007). Podstawą rolnictwa jest uprawa trzciny cukrowej (ok. 90% gruntów ornych; 5,2 mln t, 2004), ponadto herbaty, ziemniaków, bananów, kukurydzy, tytoniu oraz przypraw (goździki, muszkatołowiec); duże znaczenie ma hodowla bydła, owiec, kóz i drobiu oraz rybołówstwo. Rozbudowa przemysłu włókienniczego i spożywczego (cukrownie, przetwórnie ryb, wytwórnie napojów, w tym alkoholowych i inne); ponadto przemysł chemiczny, obuwniczy, metalowy, drzewny; szlifiernie diamentów. Produkcja energii elektrycznej 2,4 mld kW·h (2006). Od 1980 rozwój przemysłu w strefie wolnocłowej Port Louis. Znaczne inwestycje zagraniczne, głównie finansowe. Wzrasta znaczenie turystyki — wpływy 683 mln dolarów USA. Dobrze rozwinięta sieć dróg (długość 2,0 tys. km); port morski w Port Louis; międzynarodowy port lotniczy — Plaisance koło Mahébourga (na wyspie Mauritius). 357 tys. abonentów sieci telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 772 tys. telefonów komórkowych (2006). Wartość eksportu 2,2 mld dolarów USA (2007), importu 3,6 mld dolarów USA; eksport: odzieży, cukru, melasy, diamentów, używek i kwiatów ciętych; import: maszyn, żywności, paliw; handel głównie z Francją, Wielką Brytanią, USA, RPA, Indiami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia