Maruszy kultura
 
Encyklopedia PWN
Maruszy kultura,
archeol. kultura wczesnej epoki brązu zajmująca południową część Wielkiej Niz. Węgierskiej, po rz. Körös na północy i Dunaj na zachodzie;
podstawą gospodarki była uprawa ziemi i hodowla, pewne znaczenie miało łowiectwo i rybołówstwo; oprócz osad otwartych liczne osiedla ufortyfikowane fosami i wałami ziemnymi; osady, regularnie zabudowane wzdłuż uliczek domami na planie kwadratu lub prostokąta, budowano na tallach (Periam, Pečica); groby płaskie, szkieletowe (zmarły w pozycji skurczonej); ceramika: dzbany i naczynia baniaste o 2 wydatnych uchach; z miedzi lub brązu spotyka się sztylety, toporki, liczne ozdoby; wyraźne są nawiązania do zabytków helladzkich i zachodnioanatolijskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia