Martinaitis Marcelijus
 
Encyklopedia PWN
Martinaitis Marcelijus, ur. 1 IV 1936, Paserbentis, zm. 5 IV 2013, Wilno,
litew. poeta i krytyk;
liryka nawiązująca do podań ludowych i litewskiej mitologii (zbiory wierszy, m.in. Kukučio baladės ‘ballady Kukutisa’ 1977, Tie patys žodžiai ‘te same słowa’ 1980, Atmintys ‘pamiątki’ 1986); sztuki dla teatrów lalkowych; prace krytycznoliterackie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia