Martin
 
Encyklopedia PWN
Martin Wymowa, do 1951 Turčianský Svätý Martin Wymowa,
m. w środkowej Słowacji, w kraju żylińskim, nad rz. Turiec (dopływ Wagu), w kotlinie między Wielką Fatrą a Małą Fatrą.
powstał w XI–XIII w., rozwój w XIV–XV w.; w XIX w. ośr. odrodzenia nar. Słowaków; tu powstała Matica slovenská; 1861 zgromadzenie 6 tys. Słowaków uchwaliło w Martin memorandum z żądaniem autonomii dla Słowacji, a 1918 zgromadzenie słowac. działaczy nar. proklamowało oddzielenie Słowacji od Węgier i utworzenie razem z Czechami wspólnego państwa. Przemysł maszyn., meblarski, papierniczy, włók., spoż., farm., poligraficzny; ośr. turyst.; Wydział Lekarski uniw. w Bratysławie; instytuty nauk.-badawcze; siedziba Słowac. Inst. Kulturalnego Macierz Słowacka (Matica slovenska); teatr; festiwal kult. Slovenská jar; muzeum, skansen (zał. 1967); got. kościół, budynki użyteczności publicznej (teatr 1888, Matica slovenská 1975).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia