Marignac Jean Charles Galissard
 
Encyklopedia PWN
Marignac
[marinjạk]
Jean Charles Galissard de, ur. 28 IV 1817, Genewa, zm. 16 IV 1894, tamże,
chemik szwajcarski;
1841–78 profesor mineralogii na uniwersytecie w Genewie; badał pierwiastki ziem rzadkich, 1878 odkrył iterb, 1880 — gadolin; oznaczył masy atomowej 28 pierwiastków i stwierdził niezgodność rezultatów swych badań (wynikającą z istnienia odkrytych później izotopów) z hipotezą W. Prouta, że masy atomowej pierwiastków powinny być całkowitymi wielokrotnościami masy atomowej wodoru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia