Maria Magdalena
 
Encyklopedia PWN
Maria Magdalena, Maria z Magdali, święta, żyła w I w. n.e.,
wg Ewangelii Łukasza niewiasta należąca do grona uczniów Jezusa, który uwolnił ją od 7 złych duchów;
obecna później przy jego ukrzyżowaniu, pierwsza osoba, której ukazał się Jezus zmartwychwstały; powszechne w literaturze i sztuce utożsamianie Marii Magdaleny z nawróconą jawnogrzesznicą oraz z Marią z Betanii jest pozbawione podstaw.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Rembrandt, Noli me tangere, 1651 — Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Brunszwikfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia