Marchlewski Julian Baltazar
 
Encyklopedia PWN
Marchlewski Julian Baltazar, pseud. Karski, Kujawski i in., ur. 17 V 1866, Włocławek, zm. 22 III 1925, Bogliasco k. Nervi (Włochy),
brat Leona Pawła, działacz socjalist. i komunist., ekonomista, publicysta;
Współzałożyciel: 1888 II Proletariatu, 1889 Związku Robotników Pol.; współorganizator (1893) SDKPiL, jeden z nieformalnych jej przywódców i ideologów (od 1902 czł. ZG); współredaktor „Przeglądu Socjaldemokratycznego”; 1893–1904 i od 1908 na emigracji; współzałożyciel: 1915 opozycyjnej w łonie SPD grupy Internationale i 1916 jej kontynuacji — Związku Spartakusa (Spartakus-Bund); 1916–18 internowany w Niemczech; od 1918 w sowieckiej Rosji; 1919 prowadził z ramienia rządu sowieckiego nieoficjalne pertraktacje z Polską w Białowieży i Mikaszewicach; współzałożyciel (1919) Międzynarodówki Komunist.; od V 1920 czł. Biura Pol. KC RKP(b); podczas wojny pol.-bolszewickiej 1920 przewodniczący Tymczasowego Kom. Rewolucyjnego Polski w Białymstoku; współzałożyciel (1922) Uniw. Komunist. Mniejszości Nar. Zachodu (także jego rektor) i Międzynar. Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (pierwszy przewodniczący). Prace hist., ekon., na temat kwestii agrarnej; Fizjokratyzm w dawnej Polsce (1896), Stosunki społeczno-ekonomiczne na ziemiach polskich zaboru pruskiego (1903), Polskie programy burżuazyjne w kwestii rolnej (1908), Pisma wybrane (t. 1–2 1952–56).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia