Maputo
 
Encyklopedia PWN
Maputo, do 1975 Lourenço Marques Wymowa, 1975–76 Kan Fumo,
stolica Mozambiku, nad zat. Maputo, w południowej części kraju;
miasto wydzielone. Założone 1721 jako hol. faktoria; od 1760 portugalskie m. Lourenço Marques; rozwój po doprowadzeniu 1894 linii kol. z Transwalu; od 1907 stol. kolonii portugalskiej Mozambik; od 1975 stol. niepodległego państwa. Największe miasto, gł. ośr. przem., handl. i kult. kraju; ważny port handl. obsługujący także RPA (wywóz węgla) i Suazi (wywóz rud żelaza, azbestu); przemysł spoż. (m.in. cukrowniczy, tytoniowy), metal., materiałów budowlanych, drzewny, włók., skórz., obuwniczy, chem.; walcownia stali, wytwórnia wagonów kol., stocznia remontowa; w Matola (przem. przedmieście M.) rafineria ropy naftowej, cementownia, fabryka nawozów sztucznych; do 1975 uzdrowisko i kąpielisko mor., gł. dla ludności białej z RPA; międzynar. port lotn.; uniw. (zał. 1962); ogród bot.; muzea.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Maputo (Mozambik) fot. J. Koziorowska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia