Mannheim
 
Encyklopedia PWN
Mannheim
[mạnhaim] Wymowa,
m. w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, na pr. brzegu Renu, u ujścia rz. Neckar; połączone mostem z m. Ludwigshafen, z którym tworzy aglomerację miejsko-przemysłową.
ośr. przem.-handl., kult., nauk. i turyst.; przemysł maszyn. (silniki, maszyny roln.), środków transportu (autobusy), elektrotechniczny, elektroniczny, precyzyjny, chem. (w tym farm.), spoż., włók., ceramiczny; rafineria ropy naftowej; elektrownia cieplna (1650 MW); ważny port śródlądowy, węzeł kol. i drogowy; port lotn.; wyższe szkoły, w tym uniw. (zał. 1967); planetarium; wydawnictwa (Brockhaus); międzynar. festiwale filmów krótkometrażowych (od 1952); muzea (m.in. Städtische Kunsthalle); zachowany zabytkowy układ urb. na planie szachownicy (Kwadratowe Miasto) złożonej z 144 pól; liczne budowle barok. (zniszczone w czasie II wojny światowej, odbud.), m.in. największy w Niemczech pałac (1720–60; w pałacowej kaplicy freski C.D. Asama) — obecnie siedziba uniw., kościół Jezuitów (1738–60), ratusz (1701–11).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia