Maniewski Roman
 
Encyklopedia PWN
Maniewski Roman, ur. 31 VII 1938, Warszawa,
inżynier elektryk;
od 1997 profesor; od 2002 czł. PAN, od 2003 — International Academy for Medical and Biological Engineering; od 1993 kier. Zakładu Biopomiarów i Bioregulacji w Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomed. PAN; od 1999 prezes Pol. Tow. Inżynierii Biomed.; badania gł. w dziedzinach: biocybernetyka oraz inżynieria biomed. i jej zastosowania w diagnostyce med.; oprac. m.in. metodę biomagnet. pomiaru objętości serca, metodę pomiaru i analizy map elektro- i magnetokardiograf. o wysokiej rozdzielczości; rozwinął badania dotyczące wykorzystania metody laserowo-dopplerowskiej do pomiaru mikrokrążenia oraz spektroskopii bliskiej podczerwieni do monitorowania utlenowania tkanek; autor monografii, m.in. Metoda laserowo-dopplerowska w badaniach mikrokrążenia krwi 2003 (z A. Liebertem).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia