Malisz Bolesław
 
Encyklopedia PWN
Malisz Bolesław, ur. 31 V 1910, Wiedeń, zm. 18 VII 1995, Warszawa,
architekt i urbanista;
1937–39 kier. Biura Planu Regionalnego Północnego Pomorza w Gdyni; 1945–49 dyr. Biura Planu Krajowego w Gł. Urzędzie Planowania Przestrzennego; 1956–63 gł. urbanista Kom. Budownictwa, Urbanistyki i Architektury; 1963–65 dyr. Instytutu Urbanistyki i Architektury; 1966–68 ekspert ONZ w Grecji i Jugosławii; od 1968 profesor Politechniki Warsz.; od 1983 członek PAN; zajmował się problemami planowania przestrzennego; twórca urb. „teorii progów”; 1966 nagroda państw. I st.; Zarys teorii kształtowania układów osadniczych (1966).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia