Malinowski Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Malinowski Tadeusz, ur. 14 VII 1888, Wadowice, zm. 4 V 1980, Londyn,
prawnik, generał;
1914–17 w Legionach Pol., później w Drugim Korpusie Pol. na Ukrainie; 1918–19 szef Oddziału Organizacyjnego Armii Polskiej we Francji; następnie w WP, m.in. VIII–XII 1920 szef sztabu 2. Dywizji Piechoty Legionów, 1920–23 szef Oddziału V Sztabu Minist. Spraw Wojsk., 1924–27 dow. 52. pułku piechoty, 1930–36 dow. 17. dywizji piechoty, 1931 mianowany gen. brygady, 1936–39 I zast. szefa Sztabu Gł.; IX 1939 I zast. szefa Sztabu Nacz. Wodza; od VI 1940 w Londynie, m.in. V–X 1942 I zast. wicemin. obrony nar.; 1942–45 szef Biura Oświaty i Opieki nad Żołnierzami Minist. Obrony Nar., 1945–47 szef Biura Funduszu Społ. Żołnierzy; pozostał na emigracji w Londynie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia