Malenkow Gieorgij M.
 
Encyklopedia PWN
Malenkow Gieorgij M., ur. 13 I 1902, Orenburg, zm. 14 I 1988, Moskwa,
sowiecki działacz komunist. i państwowy;
od 1920 bolszewik; od 1926 w sekretariacie Stalina, odegrał znaczną rolę w czasie wielkiej czystki; od 1939 czł. KC WKP(b); w czasie II wojny światowej czł. Państw. Kom. Obrony (odpowiadał m.in. za przemysł lotn.), od 1943 na czele Kom. ds. odbudowy rejonów wyzwolonych; od 1946 czł. Biura Polit. (następnie Prezydium), walczył o wpływy w kierownictwie partii z A. Żdanowem; po jego śmierci (1948) wraz z Ł. Berią uczestniczył w spreparowaniu tzw. sprawy leningradzkiej (w jej wyniku wymordowano niemal wszystkich współpracowników Żdanowa); uznawany za następcę Stalina; 1946–53 i 1955–57 wicepremier; 1953–55 premier; potem min. elektrowni wodnych; 1957 usunięty z władz partii i z rządu pod zarzutem działalności frakcyjnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia