Małecki Antoni
 
Encyklopedia PWN
Małecki Antoni, ur. 16 VII 1821, Objezierze (k. Poznania), zm. 7 X 1913, Lwów,
badacz literatury, historii i języka pol., filolog klasyczny;
1850–53 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1854–56 uniw. w Innsbrucku, 1856–74 uniw. we Lwowie (od 1872 rektor); od 1872 czł. AU; 1876–89 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, od 1881 czł. Izby Panów w Wiedniu; twórca pol. monografistyki historycznolit., pierwszy badacz życia i twórczości J. Słowackiego (Juliusz Słowacki, t. 1–2 1866–67, wyd. 4, t. 1–3 1919), zajmował się też gramatyką języka pol. (autor wielokrotnie wznawianych podręczników); studia lit.-biogr. (m.in. pierwsze pol. studium O życiu i pismach Adama Mickiewicza 1842), zbiory szkiców lit. i hist. (Z przeszłości dziejowej, t. 1–2 1897), prace z filologii klas.; utwory sceniczne i przekłady; edycje Biblii królowej Zofii (1871) i Pism pośmiertnych Słowackiego (t. 1–3 1866); wybór pism historycznolit. Od antyku do romantyzmu (1979).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia