Małachowski Stanisław
 
Encyklopedia PWN
jeden z przywódców stronnictwa patriotycznego, zwolennik reform, popierał dążenia mieszczan do rozszerzenia praw polit.; brał udział w pracach nad przygotowaniem Konstytucji 3 maja i zasłużył się w jej uchwaleniu; w swych dobrach oczynszował chłopów oraz zwolnił ich od niektórych powinności; wystąpił z manifestem potępiającym konfederację targowicką 1792; w Księstwie Warsz. 1807 kolejno: prezes Komisji Rządzącej, Rady Ministrów, Senatu; miał opinię człowieka nieposzlakowanej uczciwości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia