Małachowski Jan
 
Encyklopedia PWN
stolnik kor. od 1734, wielkorządca krak. 1734–36, podkanclerzy kor. od 1735; ściśle związany z królem Augustem III, cieszył się wielkimi wpływami na dworze; w polityce zagr. przeciwnik Prus, zwolennik i jurgieltnik Rosji, dążył do zwiększenia jej wpływów w Rzeczypospolitej, przekonany o wspólnocie interesów pol.-ros.; rzecznik reform gosp. w kraju (m.in. poprawy sytuacji miast, reformy monetarnej, aukcji wojska), w swoich dobrach zakładał manufaktury, pańszczyznę zastępował czynszami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia