Małachowski Gustaw
 
Encyklopedia PWN
czł. Tow. Patriotycznego (W. Łukasińskiego); poseł na Sejm Królestwa Pol., należał do opozycji liberalnej; w powstaniu listopadowym zast. min. spraw zagr. (28 XII 1830–13 V 1831), przeciwnik radykałów i kaliszan; na emigracji jeden z najbliższych współpracowników A.J. Czartoryskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia