Magin Miłosz
 
Encyklopedia PWN
Magin Miłosz, ur. 6 VII 1929, Łódź, zm. 4 III 1999, Bora Bora (Polinezja Fr.),
pianista i kompozytor;
1955 laureat Międzynar. Konkursu im. F. Chopina; w latach 50. opuścił Polskę, mieszkał i koncertował w Portugalii, Wielkiej Brytanii, osiadł we Francji; w Paryżu rozwijał działalność pedag., 1985 fundator (wsparty przez UNESCO) Międzynar. Konkursu Pianistycznego tamże, propagującego muzykę pol. i  fr.; jednym z gł. źródeł inspiracji w jego twórczości była pol. muzyka lud.; utwory orkiestrowe (Stabat Mater na orkiestrę smyczkową i kotły), koncerty (m.in. 3 fortepianowe, skrzypcowy, wiolonczelowy, klarnetowy), muzyka fortepianowa (sonaty, tańce, Miniatury polskie dla dzieci).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia