„Magazyn Wileński”
 
Encyklopedia PWN
„Magazyn Wileński”,
dwutygodnik Polaków na Litwie, wydawany od 1989 w Wilnie;
od 1996 miesięcznik, niezależne społeczno-kulturalne i oświatowe pismo (pierwsze polskie zarejestrowane po ogłoszeniu na Litwie niepodległości); liczne artykuły historyczne; redaktor nacz. M. Mackiewicz; nakład 43 tys. egzemplarzy. Od 1991 wydaje polskie książki w serii Biblioteka Magazynu Wileńskiego (do 2000 — 24 tytuły, ogólny nakład 189 tys. egz.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia