Macmillan Harold (Maurice Harold)
 
Encyklopedia PWN
Macmillan
[məkmı̣lən]
Harold (Maurice Harold) Wymowa, hrabia Stockton (od 1984), ur. 10 II 1894, Londyn, zm. 29 XII 1986, Birch Grove (hrab. Sussex),
polityk brytyjski.
1924–29 i 1931–64 czł. Izby Gmin z ramienia Partii Konserwatywnej, 1957–63 przywódca partii; 1942–45 delegat rządu przy dowództwie w Afryce Północnej i we Włoszech; 1951–54 min. budownictwa mieszkaniowego, 1954–55 — obrony, 1955 — spraw zagr., 1955–57 kanclerz skarbu; 1957–63 premier (po ustąpieniu A. Edena w wyniku kryzysu sueskiego); politykę zagr. i obronną opierał na przywróceniu dobrych stosunków ze Stanami Zjedn. i budowie (z ich pomocą) bryt. sił jądr.; akceptował przyspieszenie procesu dekolonizacji (Afryka, Cypr); na skutek sprzeciwu Francji nie zdołał wprowadzić Wielkiej Brytanii do EWG; współwłaściciel wydawnictwa Macmillana; od 1984 hrabia Stockton; autor pamiętników (t. 1–6 1966–73, wybór pol. z t. 1–2: Pamiętniki 1914–45 1981).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia