Maciejowski Samuel
 
Encyklopedia PWN
Maciejowski Samuel, ur. 15 I 1499, zm. 15 X 1550, Kraków,
biskup krak., kanclerz wielki koronny;
sekretarz król. od 1532, sekretarz wielki 1537–39, podkanclerzy 1539–47, biskup chełmski od 1539, płoc. od 1541, krak. od 1545, kanclerz w. kor. od 1547; doradca Zygmunta I Starego, niechętny wobec polityki królowej Bony, zwolennik sojuszu Polski z Habsburgami; blisko związany z Zygmuntem II Augustem, w dużym stopniu przyczynił się do uznania jego małżeństwa z Barbarą Radziwiłłówną; tolerancyjny wobec prądów reformacji, nie podejmował przeciwko nim zdecydowanych działań; ceniony mówca, świetny stylista łac. i grecysta, hojny mecenas kultury i nauki (m.in. protektor Ł. Górnickiego, S. Orzechowskiego, F. Stankara).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia