Maciejny Adolf
 
Encyklopedia PWN
Maciejny Adolf, ur. 12 VIII 1932, Koszarawa, zm. 4 II 2011, Katowice,
inżynier materiałoznawca;
od 1972 profesor Politechniki Śląskiej (1981–91 dyr. Inst. Inżynierii Materiałowej, a 1991–96 kier. katedry nauki o materiałach); od 1998 członek PAN; od 1999 przewodniczącyKom. Nauki o Materiałach PAN; od 1985 redaktor nacz. czasopisma „Inżynieria Materiałowa”; badania dotyczące m.in. mikroskopii elektronowej metali i stopów, przemian fazowych w stopach żelaza, teorii pękania i kruchości materiałów; autor lub współautor monografii i podręczników, m.in.: Metaloznawstwo (1973, wyd. 3 1994), Kruchość metali (1973), Żarowytrzymałe stopy metali (1989), High Temperature Fracture Mechanisms (1990).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia