Maciej Korwin
 
Encyklopedia PWN
przeprowadził reformy państw., m.in. ustanowił jednolity system podatkowy, stworzył wojsko zaciężne (tzw. czarne wojsko); dążył do zdobycia tronu cesarskiego, co ułatwiłoby mu rozprawę z Turkami; w wojnie o koronę czeską (1468–78) opanował Morawy, Łużyce i znaczną część Śląska, koronował się 1469 na króla Czech; w wojnach z ces. Fryderykiem III zajął Dolną Austrię wraz z Wiedniem, część Styrii i Karyntii (1485); Maciej Korwin był mecenasem nauki i sztuki, m.in. gromadził zbiory rękopiśmienne, zał. uniw. w Pozsony (ob. Bratysława).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia