Machnik Jan Eugeniusz
 
Encyklopedia PWN
Machnik Jan Eugeniusz, ur. 20 IX 1930, Łuka,
archeolog;
1966–90 kier. Zakładu Archeologii Małopolski Inst. Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, od 1968 wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1976 profesor; od 1990 czł. Międzynar. Unii Nauk Pre- i Protohist. (UISPP); od 1992 czł. PAU (2000–06 wiceprezes); zajmuje się przełomem neolitu i epoki brązu w Polsce i Europie oraz związkami kulturowymi Europy ze strefą anatolijsko-kaukaską; prowadził liczne prace wykopaliskowe, m.in. organizator tzw. ekspedycji lubaczowskiej (1956–60) oraz ekspedycji pol.-amer. (1967–74) w Małopolsce; uczestnik badań pol.-fr. w Masywie Centralnym (1965); od 1991 kieruje ekspedycją pol.-słowac., a od 1992 pol.-ukr. w Karpatach; od 1967 redaktor „Sprawozdań Archeologicznych”; gł. prace: Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce (1966), Frühbronzezeit Polens (1977), Kultury z przełomu neolitu i epoki brązu w strefie Karpackiej (1987).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia